Et våtrom (badegulv) med rengjøringsartikler

Hva er våtrom

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Definisjon på våtrom

Våtrom er et rom som er spesielt innredet for å takle vannsøl fra aktiviteter: baderom, dusjrom og vaskerom. Minimum standarder som eksempelvis sluk, fall mot sluk og krav til spesielle fuktbestandige materialer må oppfylles i våtrom for å hindre fuktskader.

Hva er våtrom?

Våtrom inneholder ofte vanninstallasjoner som toaletter, vasker, dusjer, vaskemaskiner og badekar. I mange tilfeller inneholder våtrom også oppvaskmaskiner og tørketromler. Tradisjonelt har våtrom vært separate fra de andre rommene i boligen, men i nyere tid har det blitt mer vanlig å integrere disse funksjonene i ett rom. Dette kan gjøres ved å implementere vanninstallasjoner i kjøkkenet eller andre rom, eller ved å bygge et nytt rom spesielt for vasking og bading. Uansett hvordan det gjøres, er det viktig å sikre at rommet er godt ventilert for å unngå fuktskader.

Hva er våtsoner?

De områdene som er aller mest utsatt for vannsøl kalles våtsoner. Eksempler på dette er i og rundt servanten, i dusjområdet, visse steder på gulv. Hvis våtrommets gulvareal er under 4 kvadratmeter, vil hele rommet defineres som våtsone.

Våtrom deles gjerne opp i tre soner i forhold til hva som er lovlig for en elektrisk installasjon:

 • Sone 0: Den innvendige delen av en dusj eller badekar. Ingen elektrisk implementering.
 • Sone 1: 60 cm fra dusj, vask eller badekar. Elektronikk må dekkes til.
 • Sone 2: En utvidelse av sone 1: 60-120 cm fra dusj vask eller badekar. Noen typer stikkontakter og elektriske apparater er tillat.

Krav og standarder for våtrom

Byggbransjens våtromsnorm (BVN) er en håndbok for fagfolk, utviklet av SINTEF og Fagrådet for våtrom (FFV), som inneholder detaljerte retningslinjer og praktiske løsninger for planlegging, gjennomføring og etterkontroll av våtrom. Våtromsnormen er laget for å ivareta lover og forskrifter fra byggteknisk forskrift (TEK 17)

Hva sier loven om våtrom?

I henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), er det strenge krav til planlegging og gjennomføring av våtrom. Alle våtrom i nybygg og i tilbygg til eksisterende bygninger skal oppfylle kravene som er angitt i forskriften. Kravene gjelder blant annet gulv- og vegger, drenering, ventilasjon, rørgjennomføringer, elektriske installasjoner, brannsikkerhet.

Her er et utdrag fra minimumskriteriene for våtrom:

 • Rommet skal ha sluk.
 • Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
 • Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.
 • I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder:
 • Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
 • Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres.
 • Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasje fra installasjonen.

Elektriske lavspeningsinstallasjoner for våtrom

Ved å bruke de tre sonene nevnt ovenfor kan forskjellige typer elektriske installasjoner tillates innenfor gitte soner. Dermed blir det mindre komplisert å gi instrukser for hvor en bestemt applikasjon lovlig kan implementeres på et våtrom.

Spesielt viktig er NEK 400-7-701:2008 som definerer de forskjellige sonene i våtrom i detalj. Videre gir Norsk Elektroteknisk Komité instruksjoner på hvilke regler og retningslinjer som gjelder for hvilke soner. På den måten kan man sikre at elektriske installasjoner på bad og andre våtrom blir implementert med optimal sikkerhet. Noen av sikkerhetsforanstaltning er blant annet:

 • Tilleggsutjevningsforbindelse som tilleggsbeskyttelse
 • Beskyttelse av ledningssystemer med hensyn til ytre påkjenninger
 • Begrensning av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell til bestemte soner
 • Krav til elektriske gulvvarmesystemer og hvordan type beskyttelsesmetode som er lovlig.

Hvis du vil ha større innsikt rundt elektriske installasjoner for bad, skrev vi en artikkel som går mer i dybden rundt dette. Her finner du en del praktiske tips som kan hjelpe deg videre.

Et våtrom (badegulv) med rengjøringsartikler

Hva er våtrom

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elektriker