Logo

Elektriker når det haster — Vi hjelper deg døgnet rundt

Kontakt oss for å komme til den beste elektrikeren nær deg. Vi har døgnvakt når det haster og utførerer alle type oppdrag!

Åpent 24/7/365

Uforpliktende tilbud

Alltid gode priser

Ring oss på 48 91 24 64

Klar for kontroll av HMS el-sikkerhet i din bedrift?

På norske arbeidsplasser skjer det årlig en del ulykker der elektriske installasjoner spiller en rolle. Det kan være alt fra brann og personskade til tap av produksjonsresultater. Det er derfor viktig at du som bedriftseier sørger for at dine elektriske installasjoner oppfyller de kravene som stilles i forhold til HMS el-sikkerhet.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over de viktigste tingene du bør huske på når du sjekker arbeidsplassen for å se hva som kan forbedres, og hva som allerede er i samsvar med lover, forskrifter og god praksis.

Hvem har ansvaret for el-sikkerheten i din bedrift?

Ifølge HMS-loven er virksomheten selv ansvarlig for el-sikkerheten på arbeidsplassen. Det er imidlertid ikke nok å følge HMS-loven, for det kan være andre lover og regler som også må overholdes.

Det er i hovedsak to ting som er avgjørende for HMS el-sikkerhet på en gitt arbeidsplass: God elektrisk installasjon og god informasjon til de ansatte.

Hva regnes som god elektrisk installasjon?

En god elektrisk installasjon avhenger av følgende punkter:

 • Kontakter og plugger skal være i god stand, så det det ikke er fare for brann eller elektrisk støt.
 • Ledninger og kabler skal festes skikkelig slik at de ikke kan skades eller bli til fare for folk som beveger seg i området.
 • Det skal være jordforbindelse på alle elektriske installasjoner og støpsler.
 • Alle elektriske enheter må kobles til et effektivt overspenningsvern.
 • Belysningen på arbeidsplassen skal være god slik at det ikke er fare for ulykker.
 • Alle elektriske apparater og installasjoner skal være merket med bruksanvisning slik at personalet vet hvordan de skal håndteres på en sikker måte.
 • Alle elektriske installasjoner skal regelmessig kontrolleres av autorisert elektriker for å sikre at de er i god stand og ikke utgjør en fare for personalet.
 • Det skal være elektrisk sikkerhetsverktøy og utstyr på alle arbeidsplasser.

Hvordan sikrer du at riktig informasjon når alle ansatte?

 • Alle arbeidsplasser skal ha en nød-strøm-plan, slik at personalet vet hvordan de skal håndtere strømbrudd på en sikker måte.
 • Personalet skal ha nødvendig opplæring og informasjon om håndtering av elektriske applikasjoner på en sikker måte.
 • Alle ansatte skal ha tilgang til HMS el-sikkerhetsinformasjon (HMS-permen).
 • Alle ansatte skal gjennomgå HMS el-sikkerhetsopplæring.
 • Det skal foreligge en HMS el-sikkerhetsberedskapsplan som alle ansatte skal følge.
 • Ledelsen må ta ansvar for at alle ansatte kjenner til beredskapsplanen for el-sikkerhet.

Hva er en HMS-perm?

En HMS-perm er en håndbok som inneholder alle relevante lover og forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen. Boken skal være lett tilgjengelig for alle ansatte slik at de alltid kan finne relevant informasjon.

Hvilke krav stiller loven til HMS-permen?

Loven stiller en rekke krav til hms-permen, inkludert:

 • Boken skal være lett tilgjengelig for alle ansatte
 • Boken skal inneholde alle relevante lover og forskrifter om helse og sikkerhet på arbeidsplasser
 • Boken skal inneholde kontaktinformasjon til HMS-konsulenten

Hva slags krav stiller norsk lov til el-sikkerhet på arbeidsplasser?

I tillegg til HMS-loven referert til ovenfor, er det andre lover og regler som skal følges.

De andre relevante lovene og forskriftene kan være de som gjelder farlige stoffer, som kjemikalier eller gass. I tillegg kan det være spesifikke regler i forhold til arbeidet som utføres i virksomheten. Hvis ansatte for eksempel jobber med tunge maskiner, kan det være spesifikke sikkerhetsforskrifter knyttet til det.

Et annet eksempel på regler som gjelder i spesielle tilfller, er hvis du har ansatte som står i fare for å bli utsatt for elektrisk støt. En ansatt kan være spesielt utsatt for elektrisk støt hvis de har metall på kroppen; for eksempel en smykkearbeider, en elektriker eller en mekaniker. Derfor er det viktig å sette seg inn i alle lover som er relevant nettopp for din bedrift.

Her er en generell liste med krav som gjelder for alle bedrifter:

 • Alle elektriske installasjoner skal regelmessig kontrolleres av autorisert elektroinstallatør.
 • Arbeidsplasser skal ha en nødstrømplan slik at personalet vet hvordan de skal håndtere strømbrudd på en sikker måte.
 • Personalet skal ha nødvendig opplæring og informasjon om håndtering av elektriske installasjoner på en sikker måte.
 • Arbeidsplasser med høyt strømforbruk må ha en ekstra sikkerhetsmargin, som betyr flere elektriske installasjoner og/eller større batterier for nødstrøm.

Føler du at din bedrift ikke oppfyller ovennevnte krav, eller er du i tvil om hvordan du skal ivareta el-sikkerheten på din arbeidsplass, kan det være lurt å kontakte en elektriker eller en HMS-rådgiver. En kompetent tredjepart kan hjelpe deg med å identifisere potensielle risikoer og vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å øke sikkerheten. Start allerede nå ved å legge igjen telefonnummer nederst i denne artikkelen!

Hvem skal ha internkontroll?

Alle norske bedrifter som ansetter arbeidstakere skal ha årlig internkontroll.

Internkontroll innenfor HMS-området kan utføres av en kompetent konsulent som ledelsen utpeker. Konsulenten skal ha relevant erfaring og kunnskap om HMS og elektriske installasjoner. Personen skal også være kjent med gjeldende lover og regler på HMS-området.

Trenger din bedrift hjelp til elektrisk internkontroll? Din Elektriker samarbeider med alle typer elektrikere innen elektrofaget. Dersom du legger igjen ditt telefonnummer nederst på denne siden kan du få hjelp umiddelbart.

Hvem kan utbedre feil og mangler som er funnet i internkontrollen?

Dersom det er feil og mangler ved el-sikkerheten må disse:

 • Utbedres av sertifisert elektro-firma der det er tekniske mangler som knyttes til elektrisitet.
 • Hvis det gjelder mangler i bedriftens sikkerhetsrutiner, kan den interne HMS-konsulenten be om hjelp fra ekstern HMS-rådgiver ved behov. Ellers kan rutinene endres i samsvar med ledelsen.

Hvilke tiltak kan gjøres for å øke sikkerheten til elektriske installasjoner?

Det er flere tiltak som kan gjøres for å øke sikkerheten ved elektriske installasjoner på generelt grunnlag. Noen av disse inkluderer:

 • Sørge for at det foretas en sluttkontroll av det elektriske anlegget når det er nyinstallert.
 • Elektrikere bør jevnlig kontrollere elektriske installasjoner for skader eller feil, og reparere eller erstatte komponenter hvis nødvendig.
 • Implementere automatisk brudd av elektriske systemer i tilfelle en brann eller andre ulykker.
 • Rutiner og utstyr for å håndtere ulykker, som ildslukningsapparater og førstehjelpsutstyr.

Hvilken rolle spiller DSB i forhold til el-sikkerhet?

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har ansvar for at el-sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte i Norge. De har utarbeidet en rekke forskrifter og retningslinjer som skal bidra til å øke sikkerheten i forbindelse med elektrisitet. Disse forskriftene og retningslinjene dekker blant annet krav til elektriske installasjoner, håndtering av elektriske apparater og håndtering av elektrisk strøm. DSB samarbeider også tett med NEL (Norges Elektrotekniske Leverandørforening) for å sikre at el-sikkerheten ivaretas på best mulig måte. Det er DLE (det lokale eltilsyn) som iverksetter tiltak for å ivarata el-sikkerheten.

Konklusjon

El-sikkerhet er et viktig tema, og det er avgjørende at vi håndterer det på en forsvarlig måte. DSB gjør en god jobb med å sørge for at sikkerheten forbundet med strøm og elektrisitet ivaretas på best mulig måte i Norge, men det er alltid rom for forbedringer. Jeg håper denne artikkelen har bidratt til å øke bevisstheten om elektrisk sikkerhet og hvordan vi kan håndtere det på en trygg og ansvarlig måte.

Husk: Ta vare på deg selv og andre – elsikkerhet er viktig!

Flere hundre fornøyde kunder!

Ola

Hurtig og utmerket service. Svært god kommunikasjon på oppdraget hele veien. Elektriker var profesjonell og utførte en fantastisk jobb. Anbefales!

Vanessa

Jeg brukte Din Elektriker hjemme, og de løste et problem med defekt gulvvarme på kort tid. Fantastisk service og prisgunstig.

Kjersti

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk elektriker fra Nesodden på døren etter kun 20 minutter, og de løste problemene raskt og effektivt! Tusen takk!

Gerd

Rask og god service. God informasjon om forventet fremmøtetid mm.

Anne

Super forståelsesfull og hyggelig dame som organiserte rask hjelp fra en lokal elektriker, selv om vi bor på landet. Jeg er svært fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Jakob

En veldig hyggelig kar som fikset et elektrisk problem hos meg. Skal huske nummeret deres og bruke dem igjen neste gang!

David

Jeg har brukt elektriker herifra to ganger og ble strålende fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben effektivt og rimelig. Anbefales!

Kjell

Alltid presis og kvalitetsarbeid utført av trivelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Kristoffer

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fullførte oppdraget raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for deres utmerkede og effektive arbeid.

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet