Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Selge egen strøm? Kom i gang med 6 steg!

Norge har omlag dobbelt så høyt forbruk av strøm sammenlignet med svenskene. Likevel produserer vi mer strøm hjemme enn tidligere. Mange produserer mer enn de selv kan bruke, noe som kan virke positivt inn på strømregningen. Faktum er at selskapene gjerne vil kjøpe strømmen for noen øre per kilowatt-time (kwh). Når det er sagt så må vi komme med en liten advarsel: husk på at når du først selger den, så får du ikke bruke den i tillegg. 😊

Produserer du allerede fornybar energi i husstanden din? Da kan du selvfølgelig selge overskuddsstrøm du ikke bruker til strømleverandøren din. Så, hvordan kommer du i gang med det?

Hvis du enda ikke har funnet ut hvordan du skal produsere din egen strøm hjemme, bør du først lese vår store guide til 8 forskjellige kilder til fornybar energi. For deg som allerede har installert solceller på taket og vil komme i gang med salget, kan følgende 6 punkter veilede deg gjennom prosessen.

1. Sjekk strømleverandøren din!

Det finnes ca. 100 strømleverandører i Norge. Undersøk om strømleverandøren du har i dag tilbyr deg å kjøpe den strømmen du produserer. Om det viser seg at de ikke gjør det, bør du bytte strømleverandør til noen som gir deg den muligheten. Bare husk på at du må bruke det samme selskapet når du kjøper og selger strøm. Derfor er det viktig allerede nå å finne en leverandør med mulighet for både kjøp og salg.

2. Meld fra til nettselskapet!

Fordi produksjon av energi regnes som et produksjonsanlegg, er det meldepliktig. Hvis du benytter deg av Din Elektrikers tjenester kan elektroinstallatøren nå på dine vegne melde dette inn til Elvia, eller det selskapet som har ansvaret for driften av ditt strømnett. Etter at søknaden er godkjent kan du starte produksjonen.

3. Sjekk tillatelse fra kommune!

Noen kommuner krever tillatelse for installasjon av produksjonsanlegg for elektrisitet. Sjekk om dette gjelder i din kommune!

4. Bli plusskunde!

For at du skal kunne selge strømmen du produserer må du ha et plussmedlemskap, uansett hvilket kraftselskap det er snakk om. Du bør nå altså oppgradere til å bli plusskunde.

5. Klargjør det elektriske anlegget for salg av strøm!

Du skal nå få en AMS-måler (Avanserte måle- og styringssystemer) fra det strømnettet du har avtale å kjøpe og selge strøm til. Måleren lar deg enkelt se hva du bruker av strøm, samtidig som den rapporterer inn til strømleverandøren din automatisk. Derfor trenger du ikke selv å lese av måleren.

6. Sjekk om du har krav på støtte!

Fordi Norge ønsker å oppfordre befolkningen til å tenke miljøvennlig finnes det mange støtteordninger for de som vil produsere egen energi. Både kommunen, staten og kraftselskapet kan være aktuelle å søke støtte fra.

Ofte stilte spørsmål om å selge egenprodusert strøm

Nedenfor kommer noen av de spørsmålene vi får mest av i forhold til salg av egen strøm.

Hva skal til for å bli strømleverandør?


Her ser du trinnene for hvordan du kan selge strøm:

 • Finn en strømleverandør du også kan selge til!
 • Finn ut hva slags fornybar energi du vil produsere!
 • Søk / meld fra til nettselskapet!
 • Sjekk om du trenger tillatelse fra kommune!
 • Bli plusskunde!
 • Installer AMS måler!

Hvem kan jeg selge strømmen til?

Strømmen kan selges til valgt kraftselskap. Du må imidlertid selge og kjøpe av samme selskap, og du kan ikke selge til privatpersoner eller andre enheter. Det er nemlig kun kraftselskaper som har lov til å kjøpe strømmen fra privatpersoner.

Hvor mye strøm kan man selge?

Direktoratet har satt en grense for salg av elektrisitet for husstander på inntil 100 kWh netto innlevering pr. time. For å forstå hvor mye strøm det er kan vi gi følgende eksempler på gjennomsnittlig strømforbruk per måned for norske husstander:

Ca. 3 334 kWh for en 300 kvm enebolig
Ca. 200 kWh for en 40 kvm leilighet

Altså kan du i løpet av en måned i teorien forsyne 360 leiligheter på 40 kvm med strøm.

Kan jeg lagre strømmen jeg produserer i et batteri?

Svaret er «ja». Du kan lagre strøm fra et batteri. Utfordringen er å finne batterier med nok lagringskapasitet. Dessuten er de foreløpig litt dyre i innkjøp fordi teknologien ikke har kommet langt nok enda.

For deg som produserer ujevne strømmengder hver måned, vil det være mye å spare på å få lagret noe av elektrisiteten, som igjen kan brukes neste måned. Innsparingene er nemlig ikke bare selve strømmen som du får betalt av fra kraftleverandøren. I tillegg vil mange nettselskaper betale deg for at du ikke bruker strømnettet til å forbruke strøm.

Om du for eksempel har spotpris-avtale med et kraftselskap, vil du produsere mest strøm på dagtid med et solcelle-anlegg. Da vil du være selvforsynt på dagtid, men du må kjøpe strøm på kveldstid. Dersom du installerer batteri, vil du nå kunne bruke all den energien du produserer ved å hente elektrisitet fra batteriet på kveldstid.

Kan man selge strøm fra alle typer energikilder?

Så lenge du følger norske lover og forskrifter, er det i teorien ingen begrensning på hvordan elektrisiteten utvinnes i hjemmet ditt. Alle former for energi kan selges i form av elektrisitet til en strømleverandør du har avtale med.

Hvem betaler best for solstrøm?

Tibber kommer for tiden best ut for de som bruker lite til moderat strøm i husstanden.

Glitre Energi kommer best ut for de som bruker 10 000 eller mer i strømregning pr. år.

Priser påvirkes av kraftbørsen i Norge (NordPool) som er normgivende for kraftpriser i nordiske land.

Må jeg betale nettleie når jeg selger strøm?

Du lurer kanskje på om du må betale for bruken av det offentlige strømnettet hvis du blir en leverandør av energi. Svaret er «nei» – etter gjeldende lover har du rett til å selge overskuddsstrømmen tilbake til nettet til samme pris som forsyningsselskapene betaler for det, uten å bli belastet med gebyr for bruk av nettet.

Hvilke utgifter finnes ved salg av overskuddsstrøm?

 1. Installasjon av 1 av 8 metoder for produksjon av energi
 2. Eventuelt vedlikehold av dette produksjonsanlegget
 3. Konsultasjon fra elektroinstallatør: Ca. 1000 Kr.
 4. AMS-måler: Ca. 3500 Kr.
 5. Evt utgifter for plusskunde-abonnement (ofte gratis)
 6. Utgifter til nettselskapet dersom nettet må oppgraderes for at du skal kunne selge strøm

Kan en plusskunde delta i el-sertifikatordningen?

Ja, som plusskunde kan du delta i Elsertifikatordningen. Dette er et statlig initiativ som gir økonomiske insentiver til å investere i fornybar energi. Ved å installere solcellepaneler eller annet kvalifisert utstyr for fornybar energi, kan du tjene elsertifikater som kan selges for å kompensere for investeringen din.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elekriker