Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Kobling av lysbryter – En kortfattet forklaring

Om du trenger du å skifte lysbryter eller sette opp en helt ny kobling av lysbryter for belysning du allerede har, er det noen ting som er viktig å vite om. Det aller viktigste, som ikke kan sies nok ganger er: Ikke gjør det selv, men ta kontakt med elektriker. Vi starter denne guiden med hvordan man kobler en vanlig 1-polet lysbryter, dermed går vi løs på kobling av 2-polet bryter. Til slutt går vi gjennom hvordan man setter en bryter på en ledning, eksempelvis til en lampe.

For hjelp til koblingene i denne artikkelen, kan du taste telefonnummeret ditt helt øverst på denne siden, så kommer du i kontakt med Din Elektriker allerede i dag. Konsultasjonen er selvsagt gratis.

Kobling av 1-polet lysbryter

Her er en steg-for-steg forklaring på hvordan du kobler til en 1-polet lysbryter:

 1. Slå av strømmen til rommet ved å bruke hovedbryteren eller sikringen.
 2. Finn ut hvor du skal montere lysbryteren.
 3. Fjern dekselet på lysbryteren ved å løsne skruene eller ved å trykke på knappene på sidene.
 4. Identifiser ledningene som er tilkoblet lysbryteren. Det er vanligvis to svarte eller brune ledninger og en grønn eller jordledning.
 5. Koble ledningene til lysbryteren. Den svarte eller brune ledningen som kommer fra strømkilden skal kobles til den ene terminalen på lysbryteren, mens den andre svarte eller brune ledningen skal kobles til den andre terminalen. Jordledningen skal kobles til jordingsskruen på bryteren.
 6. Monter dekselet igjen og skru det fast.
 7. Slå på strømmen igjen og test lysbryteren for å sjekke om den fungerer som den skal.

Obs: Dette er en generell forklaring og kan variere litt basert på hva slags type lysbryter du installerer. Husk at du aldri skal foreta en kobling av lysbryter selv, med mindre du er elektriker.

1-polet lysbryter kontra 2-polet bryter

En 1-polet bryter kontrollerer strømmen til en enkelt lyskilde eller enheter ved å åpne eller lukke en enkel krets. Når bryteren er i av-posisjon, er strømmen frakoblet og enheten er av, og når bryteren er i på-posisjon, er strømmen tilkoblet og enheten er på.

En 2-polet bryter, derimot, kontrollerer strømmen til to separate kretser samtidig. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å kontrollere flere lyskilder eller enheter fra ett sted, for eksempel å slå av og på lyset i et rom med flere lamper eller å kontrollere strømmen til et lys og en vifte fra samme bryter.

Kobling av 2-polet bryter

Å koble opp en 2-polet bryter, også referert til som dobbel lysbryter, er litt mer komplisert og kan variere litt avhengig av hva slags 2-polet bryter du bruker. Vanligvis vil du ha to svarte eller brune ledninger som skal kobles til de to terminalene på bryteren, i tillegg til en grønn eller jordledning som skal kobles til jordingsskruen. Det er viktig å sørge for at ledningene som kontrollerer hver lyskilde eller enhet er koblet til riktig terminal, for eksempel en svart ledning til den ene terminalen og en annen svart ledning til den andre terminalen.

Det er viktig å merke seg at en 2-polet bryter krever at begge kretsene er koblet til samme strømfase, ellers vil ikke enheten fungere som den skal. Dette er kun en problemstilling dersom man har trefase strøm. For å lære mer om en-faset og tre-faset strøm kan du lese vår artikkel som går i dybden på temaet.

Hvordan sette bryter på en ledning?

Om du har en lampe som går rett i stikkontakten uten at du har muligheten til å skru den av, kan det være ønskelig å sette en bryter på den. For å få til dette kan du gå frem på følgende måte:

 1. Slå av strømmen til rommet ved å bruke hovedbryteren eller sikringen. Dette er svært viktig for å unngå elektrisk støt.
 2. Finn punktet på ledningen der du ønsker å sette bryteren. Dette kan være ved lampe eller annen elektrisk enhet.
 3. Identifiser ledningene som skal kobles til bryteren. Dette kan være en svart eller brun ledning som kommer fra strømkilden og en annen svart eller brun ledning som går til enheten.
 4. Klipp ledningene slik at de har minst 6 cm fritt ledning på begge endene.
 5. Sett inn bryteren mellom ledningene. Vanligvis vil brytere ha to terminaler, en for hver ledning.
 6. Koble ledningene til bryteren. Den svarte eller brune ledningen som kommer fra strømkilden skal kobles til den ene terminalen på bryteren, mens den andre svarte eller brune ledningen som går til enheten skal kobles til den andre terminalen på bryteren.
 7. Monter dekselet igjen og skru det fast.
 8. Slå på strømmen igjen og test bryteren for å sjekke om den fungerer som den skal.

Ofte stilte spørsmål om kobling av lysbryter

Når skal man bruke 2-polet bryter?

Kravet om 2-polet bryter for lamper forsynt med 230V gjelder for å sikre at begge fasene er koblet til bryteren, slik at bryteren kan koble av begge fasene samtidig. Dette er for å hindre at en av fasene forblir spenningsførende når lampebryteren er slått av, noe som kan være farlig. En vanlig praksis er å installere en hovedbryter som kobler av begge fasene, og deretter koble lysbrytere og dimmere til denne hovedbryteren. På denne måten så er man sikker på at begge fasene er koblet fra når man skrur av lyset og man er innenfor kravene.

Har man lov til å bytte ut bryter selv?

Du har ikke anledning til å koble lysbryter, selv i eget hjem. Det er fordi det kan være livsfarlig. For å lese mer om hva du har lov til å gjøre i forbindelse med elektrisk arbeid kan du se vår artikkel som kommer inn på dette emnet.

Hvordan koble 12 volt bryter?

For å koble en 12-volts vannpumpe med en kran/bryter, må du følge et trinn-for-trinn prosedyre. Det første trinnet er å koble en ledning (1-leder) fra plusspolen på batteriet til bryteren. Deretter kobler du ledningen fra bryteren til vannpumpen. Til slutt, kobler du ledningen fra vannpumpen til minuspolen på batteriet. Når dette er gjort, har du skapt en lukket krets, hvor bryteren kan slå av og på strømmen til vannpumpen.

Det viktigste å huske på er at strømmen skal gå i en ring, fra plusspolen på batteriet, gjennom bryteren, til vannpumpen, og tilbake til minuspolen på batteriet. Dette sikrer at vannpumpen fungerer som den skal og gir mulighet å kontrollere vannpumpen med bryteren.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elektriker