Logo

Elektriker når det haster — Vi hjelper deg døgnet rundt

Kontakt oss for å komme til den beste elektrikeren nær deg. Vi har døgnvakt når det haster og utførerer alle type oppdrag!

Åpent 24/7/365

Uforpliktende tilbud

Alltid gode priser

Ring oss på 48 91 24 64

Hvordan velge en godkjent elektriker som passer for deg?

Hvordan velge elektriker / elektroinstallatør for ditt prosjekt og hvor starter du letingen? Ofte er vi ute hos kunder hvor elektrikerne ikke har gjort ferdig jobben, eller hvor det forekommer feil fra dag én etter at jobben er gjort. Hvordan unngår du dette? Vi har noen anbefalinger som du bør ta hensyn til.

I denne artikkelen skal vi dele våre erfaringer slik at du ikke trenger å gå i den samme fellen som så mange andre.

Hva bør du sjekke før du leier inn et elektro-firma?

Her kommer en kort og oppsummerende liste over hva som kan være aktuelt å kontrollere før du leier inn en bedrift eller person til å utføre elektriske tjenester i hjemmet ditt:

 • Er foretaket registrert i Brønnøysundregisteret?: Grunnen til at man ønsker å sjekke dette er for å slippe å leie inn en bedrift som nettopp har gått konkurs.
 • Sjekk om elektrikeren / elektrofirmaet er godkjent: Alle godkjente el-virksomheter i Norge skal være oppført i Elvirksomhetsregisteret (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
 • En elektrofagarbeider skal ha fagbrev i elektrikerfaget
 • En elektroinstallatør skal ha fagbrev for ytterligere to års spesialisering: Fagmannen skal ha bestått installasjonsprøven etter utdanning som fagskoletekniker, eller annen relevant bachelor / toårig utdannelse
 • Er foretaket «sentralt godkjent» gjennom Direktoratet for byggkvalitet?
  Som regel inkluderes større og mer seriøse firmaer, og det er et slags kvalitetsstempel
 • Motta samsvarserklæring etter gjennomført oppdrag: Dette er dokumentasjonen fra fagmannen til deg, og beviser at installasjonen er lovlig og i tråd med lovverk

Se helt nederst på denne siden dersom du vil vite mer detaljer om noen av punktene ovenfor.

Elektriker eller elektroinstallatør?

En elektriker er sertifisert til å jobbe selvstendig på drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, mens en elektroinstallatør kan installere og overse installasjonen av slike. I Norge kreves godkjenning av en autorisert installatør for at en elektrisk installasjon skal være lovlig.

Litt folkelig sagt kan vi si at en elektroinstallatør, er en elektriker med ytterligere to års utdannelse i tillegg til elektriker fagbrev (bestått elektrofagprøve). De har sertifisering til å kontrollere og ha oppsyn med elektriske installasjoner. Deres hovedoppgave er ofte å installere/kontrollere elektriske systemer i nye bygninger.

Det vil altså si at en elektriker som alene kommer til din bolig for å installere nye elementer i det elektriske anlegget, uten at det blir sendt noen form for etterkontroll, ikke er i henhold til norsk lov. Det er likevel en del virksomheter som gjør dette.

Velg elektriker til et oppdrag!

Det er ikke alltid lett å finne den rette elektrikeren for jobben. Vil du bestille elektriker, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Særlig vanskelig kan det være hvis du bor i en storby og det er veldig mange aktører å velge mellom. Et stort utvalg er vanligvis bra fordi konkurransen bidrar til å presse ned prisen, men markedet kan fort bli litt uoversiktlig og det kan være vanskelig å sile ut de gode fra de som ikke er så gode.

Den beste måten er kanskje gjennom en elektriker på anbefaling av venner eller familie. På den måten vet du i alle fall hva du får selv om elektrikeren ikke er den absolutt beste du kunne ha funnet.

Mange baserer seg også på anbefalinger og anmeldelser på nett. Det kan være en god fremgangsmåte hvis man er kritisk innstilt. Grunnen til at man på passe nøye på, er at elektrovirksomheter manipulerer omtaler fordi det er så mye å vinne på det. Derfor bør man i det minste se om det finnes noen svært negative omtaler og hva de eventuelt sier.

Eksempelvis kan et firma oppnå relativt høy score hvis de får venner og bekjente til å gi overveldende positive anmeldelser. Se da etter røde flagg i form av svært dårlige anmeldelser med spesifikk tilbakemelding. Du bør aldri lese omtaler på elektrovirksomhetens egen hjemmeside. Disse vil utelukkende være plukket ut for å gi deg det beste inntrykket de kan.

Mange bruker nettsteder som anbudstorget, mittoppdrag etc. Dette kan være gode løsninger for deg som er mest opptatt av budsjett. Problemet med disse plattformene er at det ofte er elektro-firmaer som ikke får jobb på noen annen måte som ender opp her. Da kan det være at kvaliteten ikke er like bra. Derfor kan det være lurt å se andre steder hvis du er opptatt av dyktige fagmenn til å utføre elektriske tjenester i din bolig.

Din Elektriker har en egen database med elektriker-partnere som stilles til disposisjon for deg. Vi kan derfor bistå med anbefaling av elektriker i Oslo, eller å bestille elektriker i andre deler av landet. I databasen har vi fire forskjellige parametere som fortløpende vurderer elektrikerens kvalifikasjoner:

 1. Kun faglærte arbeidere med minst et års fartstid i bransjen
 2. Positiv adferd og alminnelig folkeskikk
 3. Tilbakemelding på kunders tilfredshet etter endt oppdrag
 4. Tilbakemelding på feil (og fravær av feil) for tidligere jobber

Ved hjelp av et poengsystem kan vi til enhver tid se hvilken elektriker som er best kvalifisert til å hjelpe deg. For å starte prosessen kan du skrive telefonnummeret ditt nederst på denne siden, så kommer du i gang allerede i dag. Tjenesten er selvsagt gratis og uforpliktende frem til du eventuelt velger en elektriker du vil samarbeide med.

Trenger du å få utført elektriker-tjenester i Oslo, kan du følgen lenken og får mer informasjon om tjenestene som tilbys.

Skriv kontrakt!

Når du har bestemt deg for en elektriker / elektro-firma bør du ha en kontrakt som sier noe om:

 1. Hva slags arbeid skal utføres
 2. Pris
 3. Sluttdato (frist for betaling)

Kontrakten trenger ikke være veldig avansert og sikrer deg bedre rettigheter ved en eventuell tvist. Mest sannsynlig har de som yter deg elektrikertjenester sin egen kontrakt. Hvis ikke kan du laste ned din egen kontrakt for kjøp av håndverktjenester på forbrukerrådets side.

Hva skal jeg få av dokumentasjon fra elektrikeren?

For at en elektriker skal opptre i samsvar med norsk lov, må han fremlegge dokumentasjon på den elektriske installasjonen som er utført. Denne dokumentasjonen er i form av en samsvarserklæring, som skal undertegnes av elektriker og eieren av eiendommen. Erklæringen skal inneholde opplysninger om type elektrisk installasjon som er utført, samt dato og sted for arbeidet. I tillegg skal elektrikeren også gi kompetansebevis fra sin faginstans. Dette sertifikatet bekrefter at elektriker / installatør er kvalifisert til å utføre arbeid på elektriske installasjoner.

Videre skal alle sikringsskap leveres med koblingsskjema og grunnleggende informasjon om hvordan det elektriske systemet er satt opp.

Klage på elektrikertjenester

Husk at det finnes garanti på elektrikerarbeid. Som forbruker i Norge har du vunnet lotteriet når det gjelder reklamasjon. Lovverket beskytter deg mot det meste som kan gå galt både for kjøp av produkter, men også i forhold til tjenester som kan være utført dårlig eller ikke i henhold til kontrakt mellom deg og håndverker.

På hus og hytter er det inntil fem års klagefrist. Likevel bør du klage så snart du er oppmerksom på feilen / mangelen fordi reklamasjonen din i verste fall kan foreldes etter tre år i henhold til forbrukerkjøpsloven. Du kan klage gjennom forbrukerrådet dersom en av følgende punkter oppfylles:

 • Jobben ikke ble utført som avtalt (derfor er kontrakten viktig)
 • Jobben ikke ble utført i henhold til normal standard for elektriker-tjenester
 • Elektrikeren anbefaler arbeid der prisen er urimelig høy i forhold til det som oppnås
 • Elektrikeren ikke gir beskjed om arbeid som etter forholdene burde ha vært utført sammen med oppdraget

Forskrift om elektrisk utstyr

Loven fastsetter de spesifikke kravene til elektroteknisk arbeid i Norge. Dette inkluderer arbeid med elektriske installasjoner, elektrisk utstyr og relaterte produkter. Formålet med forskriften er å forhindre død, personskade og skade på eiendom, og å sikre effektiv drift av elektrisk utstyr.

Forskriften er bindende for alle elektroentreprenører, uavhengig av størrelse eller type virksomhet. Begrepet "elektrisk arbeid" dekker et bredt spekter av aktiviteter, fra å installere en ny elektrisk krets i en bygning til å erstatte en defekt lysbryter. Generelt regnes ethvert arbeid som innebærer installasjon, endring eller reparasjon av et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr som "elektrisk arbeid". Ved utførelse av elektrisk arbeid er det viktig å følge kravene i forskriften.

Disse inkluderer krav til prosjektering, valg, installasjon og vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr. I tillegg er det spesifikke krav til testing og inspeksjon av elektriske installasjoner og utstyr.

Hvilke krav stilles til et elektrikerfirma?

Her kan du lese hvilke krav norsk lov stiller til virksomheter som skal utføre elektriske tjenester.

DSB-godkjenning

En elektroentreprenør må inneha gyldig lisens utstedt av Direktoratet for samfunnssikkerhet for å utføre elektriske installasjoner. Lisensen må fornyes hvert år, med mindre man har mottatt permanent godkjenning fra DSB. Autoriserte elektroentreprenører er pålagt å inneha forsikringsdekning for sitt arbeid.

I tillegg må de ha tilstrekkelig ansvarsdekning for å beskytte seg mot erstatningskrav som kan være forårsaket av arbeidet deres. Elektroentreprenører som ikke har gyldig konsesjon eller som ikke har tilstrekkelig forsikring har ikke lov til å utføre noen form for elektroarbeid i Norge.

Den som utfører uautorisert elektrisk arbeid gjør seg skyldig i lovbrudd og kan straffes med bøter eller fengsel. Det er derfor viktig å forsikre seg om at enhver entreprenør du bruker til elektriske installasjoner i Norge er forsvarlig lisensiert og forsikret.

Registrering i Elvirksomhetsregisteret

Elvirksomhetsregisteret er et obligatorisk register for alle godkjente elektrofirmaer i Norge. Registeret inneholder opplysninger om virksomhetenes ansatte, kompetanse, arbeidsområder og anleggstyper som virksomheten er sertifisert for. Dette gjør det enkelt for deg som kunde sjekke opp forholdene rundt virksomheten for din neste elektroinstallasjon eller vedlikeholdsoppgave. Registeret er tilgjengelig online, så du kan alltid finne den informasjonen du trenger når du trenger den.

Konklusjon

Det er en del ting å tenke på i valget av elektriker. Først må du passe på at elektrikeren er sertifisert, og at nye elektriske installasjoner ettersees av en autorisert installatør. Deretter er det lurt å finne ut hvor dyktige fagmennene i elektrofirmaet er, og hva de koster. Til slutt bør du sette opp en kontrakt, passe at du får en samsvarserklæring og være oppmerksom på at du kan klage hvis det viser seg at håndverkerne gjør en dårlig jobb. Helt til slutt i denne artikkelen finner du mer informasjon om hva norsk lov sier i forhold til personer eller firmaer som skal jobbe med elektriske tjenester.

Ofte stilte spørsmål

Her kommer noen ofte stilte spørsmål vi får i forbindelse med sertifiseringer og tillatelser for å jobbe med elektriske installasjoner i boliger.

Hva kan du gjøre i egen bolig uten elektriker?

Den enkleste måten å si det på er at du kan jobbe på alt som ikke er tilkoblet et elektrisk anlegg. Det er imidlertid et krav at alt arbeid du har utført skal sjekkes av en sertifisert elektriker.

I praksis betyr dette at du kan borre i vegger, legge rør / kabler i vegger, slå opp gulv, grave grøfter til kabler, gjøre klart elektrisk materiell for installasjon og utføre diverse oppgaver som snekker / betongarbeider vanligvis ville gjort.

Det er lurt å avklare med elektriker før du begynner å arbeide på prosjektet selv. Det er ikke alle elektrikere som vil godta at du utfører disse oppgavene fordi de er ansvarlige for at det gjøres på en forskriftsmessig måte.

Her ser du en liste med oppgaver som du strengt tatt kan gjøre med loven i hånd:

 • Skifte deksler på stikkontakter, brytere og koblingsbokser
 • Skifte støpsler på opptil 25 A., med eller uten jording.
 • Utføre arbeid på bordlamper med bevegelig ledning, for eksempel skifte støpsel opptil 25 A.
 • Utføre noe arbeid på lamper som henger i taket, så lenge de kobles til med stikkontakt eller kroneklemme og ikke er en del av den faste elektriske installasjonen (du kan ikke skifte dimmer)
 • Bytte topolede skjøtekontakter eller apparatkontakter på opptil 16 A.
 • Bytte ut varmeovner med støpsel og bevegelig ledning

Hva kan elektriker gjøre uten installatør?

Uten samarbeid eller overoppsyn fra en el-installatør kan en elektriker kun gjøre vedlikehold av eksisterende elektriske installasjoner. Elektrikeren kan ikke implementere nye elektriske installasjoner på egen hånd.

Flere hundre fornøyde kunder!

Ola

Hurtig og utmerket service. Svært god kommunikasjon på oppdraget hele veien. Elektriker var profesjonell og utførte en fantastisk jobb. Anbefales!

Vanessa

Jeg brukte Din Elektriker hjemme, og de løste et problem med defekt gulvvarme på kort tid. Fantastisk service og prisgunstig.

Kjersti

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk elektriker fra Nesodden på døren etter kun 20 minutter, og de løste problemene raskt og effektivt! Tusen takk!

Gerd

Rask og god service. God informasjon om forventet fremmøtetid mm.

Anne

Super forståelsesfull og hyggelig dame som organiserte rask hjelp fra en lokal elektriker, selv om vi bor på landet. Jeg er svært fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Jakob

En veldig hyggelig kar som fikset et elektrisk problem hos meg. Skal huske nummeret deres og bruke dem igjen neste gang!

David

Jeg har brukt elektriker herifra to ganger og ble strålende fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben effektivt og rimelig. Anbefales!

Kjell

Alltid presis og kvalitetsarbeid utført av trivelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Kristoffer

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fullførte oppdraget raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for deres utmerkede og effektive arbeid.

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet