Logo

Elektriker når det haster — Vi hjelper deg døgnet rundt

Kontakt oss for å komme til den beste elektrikeren nær deg. Vi har døgnvakt når det haster og utførerer alle type oppdrag!

Åpent 24/7/365

Uforpliktende tilbud

Alltid gode priser

Ring oss på 48 91 24 64

Hva gjør du når overbelastningsvern slår ut?

Hva gjør du når overbelastningsvern slår ut? Men først: «Ja, overbelastningsvern er det samme som hovedsikring». Det ligger litt i navnet at dette grov-vernet beskytter mot nettopp overbelastning, noe som gjerne betyr at du har belastet en kurs med for mye strøm ved å bruke for mange elektriske apparater samtidig.

Men årsaken til at hovedsikringen har gått kan også være en annen. I dag skal vi systematisk gå gjennom de forskjellige årsakene til strømbrudd som kan oppstå i et elektrisk anlegg, enten det er moderne eller det dreier seg om et gammelt elektrisk system. Deretter vil jeg si litt om hva slags grunnleggende informasjon du bør ha om ditt elektriske anlegg før du begynner å spekulere på årsaker til at sikringen går.


Hvorfor går hovedsikringen?

Det kan være utallige årsaker til at hovedsikringen i hus, leiligheter eller andre boliger, kobler ut. Her er noen:

 • Et (eller flere) defekte elektrisk apparater i husstanden
 • Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for dagens strømbruk
 • Feilaktig bruk av skjøteledninger
 • Feil installasjon på det elektriske anlegget
 • Skade og slitasje på det elektriske anlegget
 • Feil bruk av strømforsyningen (apparater krever elektrisk omformer)
 • Feil på inntakssikringen
 • Beregnet samtidighetsfaktor kan være for lav i forhold til det som er praktisk.

Dette er de vanligste årsakene til at en hovedsikring går. Disse kan enkelt ordnes i de fleste tilfeller, men det er viktig at du vet hva problemet er før du begynner å utbedre det. I tillegg kan det være lurt å skjønne hvordan det elektriske anlegget ditt er satt opp.


Hvordan får jeg strømmen tilbake etter brudd?

Følg disse punktene hvis strømmen går:

 1. Kontakt naboen for å høre om de har strøm. Hvis de fortsatt har tilgang til elektrisitet, er sjansen stor for at problemet oppstår i det elektriske anlegget ditt. Hvis naboen ikke har strøm kan du hoppe til punkt 4.
 2. Sjekk i sikringsskapet og skapet for inntakssikringen om noen av sikringene har koblet ut. Hvis sikringen på kun en kurs har slått ut vet du at du må fokusere på den og de elektriske apparatene som er koblet til denne kursen.
 3. Hvis du ser at strømmen har gått fordi jordfeilbryter har slått ut går du videre ved å trykke på lenken for å leser om hva du gjør i det tilfellet.
 4. Sjekk Elvias kart over strømbrudd (eller tilsvarende for andre leverandører) for å se om det kan skyldes strømnettet.
 5. Sjekk at du fremdeles kan få strøm: Før hendelen på sikringen hovedsikringen tilbake til utgangsposisjon for å se om strømmen kommer på igjen.

Hvis du identifiserer at punkt to gjelder i ditt tilfelle kan du følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis inntakssikringen skaper problemer kan du lese mer her!

Når overbelastningsvern slår ut

 1. Skru av alle kurser i sikringsskapet.
 2. Skru på overbelastningsvernet.
 3. Skru på en og en kurs til alt er påskrudd igjen

Hvis det går greit å skru på alt, har anlegget koblet ut på grunn av en midlertidig overbelastning. Da er anlegget i orden. I motsatt tilfelle bør du kontakt elektriker eller lese videre.

Hvis du har identifisert at hovedsikringen har gått på grunn av en feil hos deg, kan det være mange årsaker til det. Jeg skal gå gjennom de vanligste og hvordan du kan løse dem nedenfor.


Det er viktig å forstå at strømmen brytes for ivareta din sikkerhet. Derfor er det sjelden noen god ide å koble til sikringen uten å forsøke å identifisere årsaken til at overbelastningsvernet slo ut.


Har du en hovedsikring som går hele tiden? Da er det stor sjanse for at årsakene er en av de vi går gjennom nedenfor.


1. En defekt elektrisk enhet

En av de vanligste årsakene til at en hovedsikring går, er et defekt i et elektrisk apparat er koblet til det elektriske anlegget. Det kan være en brødrister som er delvis ødelagt, et strykejern med en ødelagt leder inni, eller et annet elektrisk apparat som ikke fungerer. Har man flere elektriske apparater koblet til hverandre, er det ofte slik at det defekte apparatet "trekker" for mye strøm, noe som i sin tur gjør at sikringen går.


Løsning: Du må bare finne den defekte enheten og erstatte den. Dette kan kreve litt testing. En måte å gjøre det på er å koble fra absolutt alle elektriske apparater. Deretter setter du i et og et av gangen helt til du eventuelt klarer å rekonstruere feilen. Hvis feilen oppstår sporadisk, kan det by på en utfordring. Du kan da ta kontakt med oss i Din Elektriker, så hjelper vi deg med å måle de forskjellige elektriske apparatene.


2. Det elektriske anlegg er ikke dimensjonert for bruken

Hvis du har en gammel elektrisk installasjon, kan du kanskje bruke tre-fire elektriske apparater på en kurs om gangen, mens det maksimale antallet apparater du kan bruke samtidig med en ny elektrisk installasjon som regel er mye høyere.


Løsning: I dette tilfellet kan det være nødvendig å bytte ut noen av de gamle elektriske apparatene med nye og mer effektive. Det kan også være nødvendig å erstatte den gamle elektriske installasjonen med en bedre. Eksempelvis oppgradere til trefaset strøm, som jeg omtaler senere i artikkelen.


3. Feil bruk av skjøteledninger

Skjøteledninger er en svært vanlig årsak til at hovedsikringen går, og det finnes mange grunner til det. Det kan være fordi ledningene er skadet eller slitt ned, at de ikke er dimensjonert for bruken, at de er for korte eller at man har for mange stikkontakter i en skjøteledning.


Løsning: I dette tilfellet finner du en skjøteledning som er i god stand og kan håndtere mengden strøm som trengs av de elektriske apparatene du vil koble til. Hvis du skal være helt sikker på at skjøteløsningen skal fungere bør du regne ut nøyaktig hvor mange applikasjoner du kan ha på de forskjellige elektriske kursene dine. Hjelp til utregningen av hvor mange watt du samlet kan ha på kursene dine kan du få i denne artikkelen om samtidighetsfaktor.


4. Feil installasjon på det elektriske anlegget

Selv om det ikke skal skje, hender det at fagfolk gjør feil, eller at forskjellige installasjoner ikke samstemmer med hverandre. Dette kan være feil i kablingen, stikkontaktene eller andre deler av det elektriske anlegget.


Løsning: Ta gjerne kontakt med oss i Din Elektriker. Våre elektriker-partnere kan komme og inspisere det elektriske anlegget og finne ut hva som er galt ved hjelp av en el-kontroll eller manuelt ved å kun sjekke ut i fra problemet som oppleves. Den fagkyndige kan da reparere eller erstatte deler i det elektriske anlegget ved behov. Mistanke om dette er mest aktuelt i tilfeller der det nettopp har vært gjort arbeid på det elektriske anlegget.


5. Dårlig vedlikehold av det elektriske anlegget

Ved mistanke om mangler eller slitasje i det elektriske anlegget kan du sjekke følgende:

 • Sikringer går ofte eller blir svært varme
 • Støpsler og stikkontakter blir varmere enn normalt
 • Stikkontakter, brytere, ledninger og panelovner får skade eller blir misfarget
 • Du opplever å få elektrisk støt
 • Lyspærer i boligen blinker samtidig
 • Du bruker for mye strøm (i forhold til skapets dimensjonering)
 • Du har et eldre sikringsskap (som er eller kan bli farlig)

Hvis dette gjelder deg, kan det være en indikasjon på at du bør ta en ordentlig el-kontroll fra en autorisert leverandør.


Løsning: I dette tilfellet må du erstatte gammelt elektrisk infrastruktur i el-anlegget. Du kan kjøpe elektriske utstyr i hvilken som helst jernvarehandel eller du kan ta kontakt med oss i Din Elektriker slik at fagmannen vurderer og skaffer nytt av det som trengs.


6. Feil strømforsyning til elektriske enheter

Noen elektriske apparater krever at strømmen omformes enten i forhold til likestrøm/vekselstrøm eller i forhold til spenning. Dette blir sjelden et problem hvis du bruker støpsel og utstyr som fulgte med det elektriske apparatet.


Løsning: I dette tilfellet må du kontrollere at du bruker riktig strømforsyning for de elektriske apparatene du vil koble til. Du finner riktig strømforsyning på nett eller jernvarehandel, og det skal være påført apparatet hva som kreves.


Kjenn ditt eget elektriske anlegg!

Før man begynner å forme teorier om hvilke interne problemer som gjør at strømmen har forsvunnet, kan det i enkelte tilfeller være lurt å sjekke, eller være klar over, hvordan det elektriske anlegget er satt opp.


Utløsekarakteristikk

En viktig faktor for å forstå hvorfor en hovedsikring har gått er karakteristikken til sikringen. Når det elektriske anlegget er koblet opp riktig, kommer alle ledningene fra én sikring. Sikringer kan ha forskjellige karakteristikker, men det er oftest snakk om tre ulike typer: «normal», «klasse B» og «klasse C». Poenget er at forskjellige hovedsikringer vil ha forskjellige kriterier for når de utløses. Å vite hvilke kriterier som gjelder for ditt sikringsskap kan være viktig i noen tilfeller.


Tre-fase-strøm vs. En fase-strøm

Om du har en-fase strøm eller tre-fase strøm kan være relevant i forhold til hvorfor sikringen i sikringsskapet har gått. Tre-fase strøm har blitt mer vanlig de siste årene fordi det gir større kapasitet i forhold til forbruk av strøm i hjemmet. Hvis du opplever gjentagende strømbrudd over tid, kan det derfor være lurt å oppgradere det elektriske anlegget med tre-fase strøm. Les mer om hvilke vurderinger du bør ta før du oppgraderer og hvordan en oppgradering gjennomføres i artikkelen ovenfor.


Hvor mange ampere tåler kursene i boligen?

En annen faktor som kan være relevant i forhold til strømbrudd, og antall ampere på kursene i hjemmet ditt. For å se hvor mange ampere det er tillatt å bruke per kurs må du sjekke sikringskapet. På hver av kursene i sikringsskapet står det et tall, og dette tallet viser hvor mange ampere den enkelte kursen tåler før strømforsyningen brytes.

Du må imidlertid alltid huske at det er lurt å kontakte en elektriker dersom du er i tvil. De har den rette kunnskapen og erfaringen for å hjelpe deg med å finne den beste løsningen på problemet. Din Elektriker er samarbeider med mange partnere rundt om i landet. På den måten kan du være trygg på at du får noen som tar problemet ditt på alvor. Du får en sertifisert elektrlofagarbeider med både fartstid i bransjen og gode anmeldelser på tidligere utførte oppdrag i ditt nærområde.


FAQ

Hva er oppgaven til overbelastningsvern?

Vernet skal beskytte det elektriske anlegget mot for store mengder med strøm. Overbelastningsvern har en bryter som kobler strømmen fra når det forventes at den totale belastningen på det elektriske anlegget vil føre til farlige situasjoner som brann, ledninger som smelter osv.


Er overspenningsvern og overbelastningsvern det samme?

Nei, selv om begge vernene har som formål å beskytte det elektriske anlegget fra store mengder strøm, er de to forskjellige typer vern. Overspenningsvern kobler fra strømmen når det oppdages for høye spenninger i det elektriske anlegget. Overbelastningsvern kobler fra strømmen når det forventes at den totale belastningen på det elektriske anlegget vil føre til farlige situasjoner som brann.

Er hovedsikring og overbelastningsvern det samme?

De har samme funksjon: Begge beskytter det elektriske anlegget mot overbelasning. Før i tiden hadde vi "sikringer" som måtte byttes manuelt hver gang "sikringen gikk". Overbelastningsvern har samme funksjon, men har et mer moderne og praktisk design som gjør det mulig å koble til strømmen igjen ved å dra hendelen tilbake til den opprinnelige posisjonen uten å skifte sikring.

Hvor mange kurser kan du ha på hovedsikring?

Hvor mange kurser du kan ha på hovedsikringen i huset kommer an på hvordan sikringsskapet ditt er dimensjonert. Det kommer også litt an på om du har gammelt eller moderne sikringsskap. Moderne sikringsskap for hjem kan ha så mye som 28 kurser, men de fleste ligger på rundt 10-15. Sikringsskap er godkjent for en viss effekt (med et visst antall kurser) når det installeres. Om du har et gammelt sikringsskap er det derfor ikke alltid bare å installere flere.

For gamle skap der energimåleren er montert sammen med sikringene, er det maksimalt 28 kurser for skap inntil 77 x 55 cm. For mindre skap blir det også mindre antall kurser.


Flere hundre fornøyde kunder!

Ola

Hurtig og utmerket service. Svært god kommunikasjon på oppdraget hele veien. Elektriker var profesjonell og utførte en fantastisk jobb. Anbefales!

Vanessa

Jeg brukte Din Elektriker hjemme, og de løste et problem med defekt gulvvarme på kort tid. Fantastisk service og prisgunstig.

Kjersti

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk elektriker fra Nesodden på døren etter kun 20 minutter, og de løste problemene raskt og effektivt! Tusen takk!

Gerd

Rask og god service. God informasjon om forventet fremmøtetid mm.

Anne

Super forståelsesfull og hyggelig dame som organiserte rask hjelp fra en lokal elektriker, selv om vi bor på landet. Jeg er svært fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Jakob

En veldig hyggelig kar som fikset et elektrisk problem hos meg. Skal huske nummeret deres og bruke dem igjen neste gang!

David

Jeg har brukt elektriker herifra to ganger og ble strålende fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben effektivt og rimelig. Anbefales!

Kjell

Alltid presis og kvalitetsarbeid utført av trivelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Kristoffer

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fullførte oppdraget raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for deres utmerkede og effektive arbeid.

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet