Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Isolasjonsmåling av TN-nett og IT nett

Selv om det kan virke som en unødvendig prosess, er isolasjonstesting avgjørende for sikkerheten til hjemmet ditt. Ved å utføre disse testene regelmessig kan du sikre at alle elektriske installasjoner i hjemmet er trygge.

Det er enkelt å gjennomføre en isolasjonstest selv og det tar bare noen få minutter. I følge norsk lov skal det utføres en kontinuitetstest først.

Begge disse testene er normalt sett en del av sluttkontrollen av et elektrisk anlegg i nye elektriske installasjoner. Dessuten kan testen brukes til å avsløre avvik i jordingen. I artikkelen får du nemlig lære hvordan du megger jordfeil.

Hva er isolasjonsmåling?

Vi bruker ofte isolasjonsmåling etter vi har satt opp et nytt elektrisk anlegg. På den måten kan vi sjekke om resistansen mellom fase og jord er høy nok. Det er et krav at man bruker et eget instrument beregnet til dette formålet, nemlig en isolasjonsmåler (megger).

En vanlig test for isolasjonsmotstand i Norge bruker en likestrøm på 50 Hz med en spenning på 500 V.

Vi bør gjøre en måling av kontinuiteten, en såkalt «kontinuitetstest» før vi måler isolasjonen.

Hvordan megge jordfeil?

Om du har mistanke om jordfeil kan du gjennomføre en kontinuitetstest. Elektrikeren megger da for å finne en feil i jordingen til det elektriske anlegget.

Formålet med kontinuitetstest er å dokumentere at sikringer fungerer, ledere er fri for brudd, brytere fungerer som de skal og at strømmen flyter fritt dit uten hindring dit den skal fra sikringsskapet og helt ut til hver kurs. Testen verifiserer at det ikke finnes jordfeil i denne delen av det elektriske anlegget.

Jordfeil megges på følgende måte: Du måler kontinuiteten slik:

  1. Koble sort pinne (merket «earth») til hovedjordskinnen / samlejordskinne på sikringsskapet
  2. Koble rød pinne (merket «line») til det ytterste punktet på den kursen du vil teste (stikkontakt)

For å finne ut hva verdien på testen bør ligge under (vanligvis under 1 Ohm) kan du bruke følgende formel:

Ledningens ledeevne x kabelens lengde / kabelens areal = Antall ohm

Eksempel: 0,0175 x 20 / 1,5 = 0,525 ohm (Her er resultatet under 1 ohm).

Når kontinuitetstesten er gjennomført, kan vi gå videre med isolasjonsmålingen.

Hvordan gjennomføre en Isolasjonsmåling?

En slik isolasjonstest utføres for å sikre at det ikke er kontakt mellom jord og en av fasene. Her er det viktig at det ikke finnes noen kobling, og det er nettopp dette vi skal måle. Slik går du frem:

  • Først må du slå av strømmen til området du vil teste.
  • Pass på at meteret står på 500 V (megging).
  • Koble sort pinne til hovedjordskinna i sikringsskapet
  • Koble rød pinne til én og én fase i sikringsskapet

Resultatet av testen skal ideelt sett være uendelig, men minimum 1 Mohm (100 000 ohm) på hver eneste kurs du måler. Hvis det ikke vises noen elektrisk strøm på instrumentet (måleapparatet skal vanligvis ikke gi utslag), betyr det at ledningene har god isolasjon. Men hvis det vises mindre enn 1 Mohm på spenningstesteren, betyr det at resistansen mellom fase og jord ikke er høy nok.

IT-nett vs. TN nett: Isolasjonsmåling

Den praktiske hovedforskjellen på IT og TN nett, er at TN-nett er noe tryggere fordi den har noen innebygde sikkerhetstiltak.

Det finnes tre typer strømnett:

  1. TN-nett
  2. IT-nett
  3. TT-nett

De forskjellige strømnettene har forskjellige bruksområde, fordeler og ulemper. I Norge er IT-nett mest utbredt, og på sørvestlandet er TN-nett mest vanlig. TT-nett finnes ikke i Norge.

Isolasjonstesten på TN-nett skiller seg fra isolasjonstesten på andre aktuelle nett, f.eks. TT-nettverk, på to måter. For det første har TN-nettverket én isolasjonstransformator for hele nettverket, noe som betyr at det ikke er like stort behov for å teste isolasjon mellom fasene.

For det andre har TN-nettverket et mer brannsikkert oppsett som gjør at en eventuell jordfeil som overskrider sikringsstørrelsen, vil føre til utkobling av den defekte kursen. Måling av strømnettet bør allikevel gjennomføres for å sikre at sjeldne unntakstilfeller gjør boligen din utrygg.

Vi vil alltid anbefale å få en elektriker til å gjøre testen for deg hvis du er usikker på hvordan det gjennomføres. I tilfellet du gjør feil, kan det få store konsekvenser for deg og de som er i husstanden din. Ved å skrive nummeret ditt i feltet nedenfor, kommer du gratis og uforpliktende i kontakt med en elektriker-partnere hos oss i Din Elektriker.

Andre tester som kan være av interesse: "Jordfeil – Finn årsak og lær test med vår guide!" Her kan du selv lære å feilsøke det elektriske anlegget.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elektriker