Logo

Elektriker når det haster — Vi hjelper deg døgnet rundt

Kontakt oss for å komme til den beste elektrikeren nær deg. Vi har døgnvakt når det haster og utførerer alle type oppdrag!

Åpent 24/7/365

Uforpliktende tilbud

Alltid gode priser

Ring oss på 48 91 24 64

Hva hvis jordfeilbryter slår ut? – Finn årsak – Test bryter!

Opplever du at jordfeilbryter slår ut hele tiden? Jordfeil er en av de feilene du ikke vil ha i det elektriske anlegget ditt. Det kan bli både farlig og dyrt. Det er tross alt en grunn til at jordfeilbryter, som en del av et overbelastningsvern, ble påbudt i alle sikringsskap fra 2002, og i dag er det i tillegg påbudt med jording av elektriske anlegg.

De fleste av oss har avansert teknologi implementert for å kontrollere strømmen i huset og skjerme oss fra farer. Det gjør ikke noe, for i dag har vi tenkt å forklare alt du trenger å vite om jordfeilautomater og feil som kan oppstå i den forbindelse. Dessuten skal vi gå gjennom hvordan du tester jordfeilbryter uten noe teknisk utstyr.

Hvis strømmen går ofte uten at du vet at det er jordfeil, bør du først lese vår artikkel som forklarer hva du gjør hvis overbelastningsvern (hovedsikringen) slå ut.

Hva er jording?

Jording er en måte å sikre boliger og andre bygg på slik at mennesker unngår elektrisk støt, og maskiner unngår kortslutning. Sikkerhetstiltaket sørger for at elektrisiteten går til jord istedenfor gjennom et menneske eller maskin dersom uhellet skulle være ute.

For å få en mer detaljer forståelse av hvordan jording og jordingssystemer fungerer, kan du se vår tidligere artikkel der vi går mer i dybden på temaet.

Hva er jordfeil?

Jordfeil er en lekkasje av strøm som opptrer når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede anleggsdeler.

Hva er årsaken til jordfeil?

Årsaken til jordfeil er ofte feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget ved permanente jordfeil. For sporadisk jordfeil kan det være feil på elektriske apparater tilknyttet det elektriske nettverket.

Problemet med en jordfeil er ikke bare at den kutter strømmen. Hvis boligen der jordfeilen oppstår ikke har jordfeilbryter, vil feilen kunne spre seg til andre boliger som bruker samme transformator eller i verste fall føre til brann. Det er derfor viktig at alle sørger for at egen elektrisk installasjon er god stand. I boliger med gamle sikringsskap kan det være aktuelt å bytte hele sikringsskapet ved jordfeil.

Jordfeil oppstår ofte ved en av følgende scenarioer i boligen din:

 • I eksternt elektrisk utstyr (kaffetrakter, vannkoker etc.)
 • Problemer med annen fast installasjon (varmtvannsbereder etc.)
 • Du treffer en ledning / kabel når du spikrer / skrur i veggen
 • Fra en nabo som har jordfeil

Er det farlig med jordfeil?

Det er to farer som knytter seg til jordfeil: Skader gjennom elektrisk sjokk og brann.

Det er sjelden at man dør av elektrisk sjokk i hjemmet, og det vil sannsynligvis ikke skje med mindre man har medisinske komplikasjoner, eller det er snakk om små barn som er svært uheldige. Noen områder på kroppen er mer utsatt for strøm, og man kan oppleve både sterkt ubehag og langtidsskader ved elektrisk støt. Husk også på at det ikke bare er mengden spenning som avgjør skaden. Hvor lang tid man utsettes for elektrisk sjokk gjennom kroppen er en viktigere faktor. Derfor kan relativt lav spenning som vi ser i vanlige boliger være farlig dersom man utsettes for den i flere sekunder.

Brann kan oppstå i de tilfeller der elektrisitet kontinuerlig beveger seg dit den ikke er ment. Elektrisiteten skaper da varme over tid. En eneste gnist kan føre til antenning slik at alt rundt tar fyr.

Fordi faren er såpass stor forbundet med en defekt jordfeilbryter, bør du vite hvordan en jordfeilbryter fungerer og hvordan du tester den.

jordfeilautomat vs. jordfeilbryter?

En jordfeilautomat er det vi på folkemunne ofte kaller en «sikring». Den har innebygd jordfeilbryter, overbelastningsvern og kortslutningsvern. En jordfeilbryter slår ut kun ved jordfeil.

Hvordan fungerer en jordfeilbryter (type A)

Det finnes fem forskjellige jordfeilbrytere (Type A, AC, B, G, S), men A er den som benyttes til boliger i Norge fordi den er mest egnet til formålet. Den reagerer både på vekselstrøm og likestrøm. Dessuten gir den både beskyttelse mot tilfeller av støt- og brannfare.

Hvordan teste en jordfeilbryter?

Selv om jorfeilbryter ikke er utløst, bør den testes jevnlig. Det er jo nettopp når den er gåen at den ikke løses ut. Først la oss se hvordan den fungerer:

En jordfeilbryter sender ut en viss mengde strøm og måler mengden strøm som kommer tilbake til komponenten. Hvis mengden strøm som returneres er mindre enn det som ble sendt ut, er dette et tegn på strømlekkasje. Nedenfor ser du hvordan du tester om jordfeilbryteren fungerer.

 1. Trykk på jordfeilbryterens testknapp. (Gjerne en gul knapp merket med «T»). Sikringen vil nå kobles ut.
 2. Press hendelen tilbake til utgangsposisjonen. Testen er gjennomført.

Når hendelen til utløses og bryter strømmen betyr det at jordfeilbryteren fungerer riktig. Dersom hendelen ikke går ned, og sikringen ikke kobles ut, betyr det at den er defekt. Da vil den naturligvis ikke utløses når jorfeil oppstår slik den skal.

I de tilfellene der du ikke får noen reaksjon, bør du kontakte en elektriker umiddelbart. Det kan du blant annet gjøre ved å fylle inn telefonnummer i feltet helt øverst i denne artikkelen, så ringer en sertifisert elektriker deg for å sette opp en avtale.

Hva gjør du hvis jordfeilbryter slår ut?

Dersom jordfeilbrytere har slått ut kan det skyldes et elektronisk apparat du har i boligen, eller en feil i det elektriske anlegget. Ved sistnevnte kan du ikke selv utbedre feilen. Det finnes en test du kan gjennomføre for å selv finne jordfeil som skyldes elektriske apparater. Kort oppsummert går testen ut på følgende:

Hvis jordfeilbryter slår ut, kobler du fra alle elektriske kurser i boligen. Så tester du en kurs av gangen til du har funnet kursen som utløser bryteren. Nå fjerner du alle de elektriske apparatene på denne kursen og kobler til ett av gangen til bryteren igjen løses ut.

Her ser du en detaljer trinn for trinn fremgang:

 1. Skru av alle de elektriske kursene i sikringsskapet ved å koble ut jordfeilautomatene (ikke hovedsikringen / overbelastningsvernet)
 2. Nå kan du slå på jordfeilbryter uten at den utløses igjen.
 3. Skru på jordfeilautomatene / automatsikringene en av gangen til jordfeilbryter igjen slår ut. Nå vet du at feilen er knyttet til denne sikringskursen.
 4. Skru av denne jordfeilautomaten som du nå vet er tilkoblet en jordingsfeil.
 5. Slå på jordfeilbryteren igjen.
 6. Koble fra alle elektriske apparater som er knyttet til sikringskursen med feil. Husk at dette også gjelder interne elektriske applikasjoner som taklamper og varmekabler.
 7. Skru på jordfeilautomaten med feil.
 8. Hvis alle apparater er koblet ut, men jordfeilbryter fremdeles slår ut betyr dette at det sannsynligvis er en feil på det elektriske anlegget. Kontakt en godkjent elektriker så fort som mulig.
 9. Koble til et og et elektrisk apparat helt til jordfeilbryter slår ut. Du vet nå at problemet er med dette apparatet.
 10. Koble fra apparatet som er defekt.
 11. Dersom jordfeilbryter fortsetter å slå ut bør du kontakte en godkjent elektriker.

Sørg for at du ser etter åpenbare feil som feil på kabler og ledninger. Har du for eksempel en del kabler eller ledninger som er gamle og lappet sammen med tape enten på elektriske applikasjoner eller i det elektriske anlegget? Av og til kan en skrue som treffer en ledning ene og alene være synderen.

Hvis du enda ikke finner ut av det kan det være lurt å ta en kontinuitetstest. Les mer om isolasjonstest og kontinuitetstest i vår tidligere artikkel. Testen kan eliminere noen årsaker til at jordfeilbryter er utløst gjennom å måle jordfeil.

Jordfeil som kommer og går

Sporadisk eller kortvarig jordfeil skyldes mest sannsynlig feil på det elektriske anlegget. Det kan også skyldes at det elektriske apparatet der feilen ligger, kun er påskrudd av go til. I sistnevnte tilfelle vil feilen da oppstå hver gang den elektriske applikasjonen er koblet til og skrudd på.

Hvordan sjekke at stikkontakt er jordet?

I bygg som er bygd etter 1998 skal alle stikkontakter være jordet. Hvordan sjekker du jordingen om du bor i et eldre bygg? Hvis du er usikker på om kontakten er jordet, kan du lese vår artikkel som tar for seg hvordan man bytter fra ujordet til jordet stikkontakt. Eventuelt kan du ta kontakt med oss i Din Elektriker ved å skrive telefonnummeret ditt i feltet helt nederst på siden.

Hvis du har mange spørsmål og omfattende problemer med jordfeil i den elektriske installasjonen, kan det være lurt å gjennomføre en el-kontroll.

Flere hundre fornøyde kunder!

Ola

Hurtig og utmerket service. Svært god kommunikasjon på oppdraget hele veien. Elektriker var profesjonell og utførte en fantastisk jobb. Anbefales!

Vanessa

Jeg brukte Din Elektriker hjemme, og de løste et problem med defekt gulvvarme på kort tid. Fantastisk service og prisgunstig.

Kjersti

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk elektriker fra Nesodden på døren etter kun 20 minutter, og de løste problemene raskt og effektivt! Tusen takk!

Gerd

Rask og god service. God informasjon om forventet fremmøtetid mm.

Anne

Super forståelsesfull og hyggelig dame som organiserte rask hjelp fra en lokal elektriker, selv om vi bor på landet. Jeg er svært fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Jakob

En veldig hyggelig kar som fikset et elektrisk problem hos meg. Skal huske nummeret deres og bruke dem igjen neste gang!

David

Jeg har brukt elektriker herifra to ganger og ble strålende fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben effektivt og rimelig. Anbefales!

Kjell

Alltid presis og kvalitetsarbeid utført av trivelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Kristoffer

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fullførte oppdraget raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for deres utmerkede og effektive arbeid.

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet