Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Din guide til jordingssystemer

Du trenger ikke gå lenger enn til din egen inngangsdør for å finne et eksempel på en elektrisk installasjon som benytter seg av den teknologien vi skal prate om i dag. Dypt nede i bakken, under huset eller leiligheten din, startet en gang arbeidet med å lage et jordingssystem. Hva er det egentlig vi snakker om her? Og hvorfor er det viktig? La oss prøve å bli litt smartere!


Hva er jordingssystemer?

Jordingssystemer er en viktig del av strømforsyningen. De sørger for at jordforbindelsen er riktig og at det ikke oppstår jordfeil. Formålet er bedre sikkerhet for mennesker og bedre ytelse for maskiner.

Det finnes fire former for jordingssystemer:

  • Motstandsjording
  • Spolejording (en form for motstandsjording)
  • Lavohmig jording (en form for mostandsjording)
  • Direkte jording

Hvilken form som egner seg kommer an på bygningens formål og omfang. For å velge rett jordingssystem må elektroinstallatører nøye vurdere en rekke forhold. For optimal sikkerhet er riktig valg av jordingssystem for strømforsyningen din viktig.

De viktigste enkeltdelene i et jordingssystem er:


Jordingsanlegg er bygd opp rundt jordede ledninger, jordplugger og jordforbindelser i form av elektroder som går ned i jorden. De fleste jordingssystemer har jordforbindelser for flere ledninger, slik at jordingen kan fungere selv om den ene ledningen er brutt.

Jordforbindelsene sørger også for at det ikke oppstår elektrisk støt hvis det blir strømlekkasje i en ledning. Noen jordingssystemer er mer robuste enn andre, og noen er bedre egnet til å forhindre jordfeil.

I TN-nett, vil det lokalet jordingssystemet samhandle med strømnetts eget jordingssystem. Hverken IT-nett eller TT-nett vil man kun ha det lokale jordingssystemet man selv installerer. De har begge innebygde systemer for jording på plass. Til tross for denne beskyttelsen er det normalt med en form for lokal beskyttelse mot uhell knyttet til jordingsfeil.

Hva er systemjording?

Når du hører ordet "systemjording" tenker du kaskje på at vi har snudd om på ordet "jordingssystem", men dette er ikke et uttrykk vi har funnet på. Det er egentlig bare en type beskyttelse som ligger i selve strømnettet.


Hva er de enkelte delene i et jordfeilsystem?

Et jordfeilsystem består av jordledere og jordforbindelser. Jordlederen kobler jordforbindelsen til jord, og jordforbindelsen kobler jord til det elektriske anlegget.

Selve jordingen oppstår som en følge av den fysiske kontakten mellom jordingen og bakken. Utjevningskoblingen sørger for en jevn potensialforskjell mellom jordforbindelsene og jordoverflaten.

Når en strømførende gjenstand berøres, overføres en del av dens potensielle energi til bakken gjennom utjevningsforbindelsen. På denne måten hindrer jordingssystemet et farlig potensial i å bygge seg opp.

Du kan lese mer om jordfeilbryter, jordfeilautomat og automatsikring i vår tidligere artikkel. Du kan tenke på disse elementene som en slags forlengelse av jordingssystemet.


Hvordan tester du et jordingssystem?

Det er flere måter å sjekke jordingssystemer. Først kan en kontinuitetstest utføres for å sikre at jordingssystemet er jevnt fordelt helt ut til ytterste ledd på hver kurs. Det er dette vi prater om når vi spør om det er kontinuitet i jordingssystemet.

Deretter kan det utføres en isolasjonsmåling for å sikre at det ikke er noen forbindelse mellom jordingssystemet og andre ledninger. For optimal sikkerhet kan det utføres en sluttkontroll for elektriske anlegg for å sikre at jordingssystemet fungerer som det skal. De to første testene er en del av en sluttkontroll.

Les mer om kontinuitetstest og isolasjonsmåling!

I tillegg bør jordingssystemer inspiseres regelmessig for å sikre at de er i god stand.

Trenger du hjelp til å teste et jordingssystem, kan du få tak i elektriker i Oslo her!


Hva er jordfeilstrøm?

Om uhellet er ute og du har en jordfeil, kan man måle jordfeilstrømmen.

Jordfeilstrøm er strømmen som lekker ut ved jordfeil. For å beregne jordfeilstrømmen må man først forstå hva som påvirker mA (milliampere).

Det er to hovedfaktorer som påvirker mA-verdien: lengden på ledningen og dens resistans. Lengden på ledningene har en omvendt effekt på jordfeilstrømmen - jo lengre ledninger, jo mindre jordfeilstrøm blir det.

Jordens resistivitet er også en viktig faktor; jo høyere resistivitet, jo mindre jordfeilstrøm. Til slutt vil også spenningen i jordforbindelsen ha en viss innvirkning på styrken til jordfeilstrømmen.

Trenger du hjelp til noe elektrisk i boligen?

Din Elektriker er en tjeneste der du kan få hjelp til alt av elektrisk i boligen din. Vi har elektriker-partnere som er klare til å rykke ut for umiddelbar hjelp, eller sette opp en avtale med deg slik at vi kan komme når det passer best for deg. Vet du ikke om du trenger elektriker eller elektroinstallatør? Det gjør ingen ting. Vi sender rett person til rett oppdrag. For å komme igang kan du legge igjen telefonnummeret ditt i feltet nederst på siden.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elektriker