Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Hva er tilsyn av elektrisk anlegg kontra el-kontroll?

Vil du vente på obligatorisk el-tilsyn for å spare penger? Da kan det være at du gjør deg selv en bjørnetjeneste, og vi skal forklare hvorfor. Her kan du lære hva el-tilsyn er og hvordan det skiller seg fra en el-kontroll.

Hva er el-tilsyn for bolig?

«Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn...» (FEK) slår fast at tilsyn med elektrisk anlegg i norske boliger skal utføres av sakkyndig på en uavhengig og trygg måte. DLE (Det lokale eltilsyn) er en del av nettselskapet, og de ivaretar el-sikkerheten og bidrar til å redusere brannrisiko og menneskeskader i boliger.

El-tilsyn fra DLE er obligatorisk (og gratis), men tilsynsorganet kan delegere ansvaret slik at noen andre utfører selve kontrollen på deres vegne.

Hvor ofte er det påbudt med el-kontroll av boliger?

DLE gjennomfører tilsyn med elektriske anlegg i private boliger minst en gang hvert 20. år for å hindre ulykker i hjemmet.

Utover denne kontrollen er du som hovedregel ikke pålagt å utføre andre kontroller, men du er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i akseptabel stand og i henhold til forskriften, for å i størst mulig grad begrense skader og ulykker.

Hvordan skiller el-tilsyn seg fra el-kontroll?

Vanligvis brukes uttrykket «el-kontroll» i forbindelse med en kontroll av det elektriske anlegget som du selv bestiller. Dette er for at du selv skal kunne følge deg trygg på at alt fungerer som det skal, og at du ikke ødsler bort strøm ved at det «lekker» ut fra et defekt elektrisk anlegg.

Utrykket «el-tilsyn» brukes mest i forbindelse med en obligatorisk kontroll fra DLE, som er et kontrollorgan med mandat fra direktoratet for samfunnsikkerhet.

Forberede deg før tilsynskontrollen i regi av DLE!

Du vil få et skriftlig varsel i forkant om tilsyn i boligen din. Forut for tilsynet kan du notere ned eventuelle feil du har opplevd i forbindelse med det elektriske anlegget den siste tiden. Husk også på at kontrolløren sannsynligvis vil være interessert i samsvarserklæringen og andre relevante dokumenter. Du kan lese mer om samsvarserklæring her.

I tillegg er det lurt å sørge for at kontrolløren har lett tilgang til det som skal gås over. Da vil det være lurt å sørge for at ikke noe av det elektriske anlegget er dekket til, og at det er lett å komme frem til sikringsskap, inntaksskap og andre enheter du måtte ha i det elektriske anlegget.

Du bør sørge for at du selv, eller en representant, er tilstede ved selve kontrollen da kontrolløren kan trenge avklaringer underveis.

Hva skal sjekkes i forbindelse med el-tilsyn

På kontrollen ser kontrolløren som utfører sjekken etter følgende punkter i sikringsskapet:

 • At jording er forsvarlig
 • Finnes det løse koblinger?
 • Er det feil på isolasjon?
 • Dannes det mye varme i sikringsskapet?
 • Er sikringer og kurser merket tilstrekkelig?
 • Er sikringsskapet trygt i forhold til om man skulle komme borti enkelte deler?

I selve bygningen (blokk eller resten av huset) sjekkes følgende:

 1. At jordingen i bygningen følger forskriftene
 2. At jordede og ujordede oppsett ikke blandes
 3. Er kabler og ledninger festet godt i infrastrukturen?
 4. Er alle brytere, kabler og stikkontakter uskadet?
 5. Er stikkontakter, brytere eller koblingsbokser varmere enn de bør være?

I tillegg kan kontrolløren opplyse om god skikk i forhold til bruk av skjøteledninger, varmeovner som dekkes til eller andre praktiske forhåndsregler dersom han ser at det trengs.

Det er viktig å vite at kontroll fra el-tilsynet er stikkprøvebasert. De sjekker ikke hver eneste stikkontakt du har i husstanden. Derfor bør du selv finne noen som kan hjelpe deg å gjennomføre en el-kontroll i tillegg til tilsynet fra som blir gjort av DLE. Vi i Din Elektriker kan hjelpe deg med dette. Alt du trenger å gjøre er å skrive telefonnummeret ditt på toppen av denne siden, så tar vi kontakt med deg.

Hva skjer etter obligatorisk el-tilsynskontroll?

Etter at kontrollen gjennomført får du en tilsynsrapport som beskriver resultatet. Eventuelle mangler vil føre til anmerkninger i rapporten. Det stilles da krav om at disse feilene/manglene utbedres innen en viss frist. Du kan søke om å få forlenget frist. Dog ikke på bakgrunn av økonomiske forhold.

Om du ikke utbedrer feil eller mangler som er påpekt av representanten fra Det Lokale Eltilsyn, kan strømmen i verste fall stenges i boligen din.

Hvem fører tilsyn og kontroll med elektriske anlegg?

Det er kun DLE som har ansvar tilsyn med elektriske anlegg. Deres oppgave er å føre tilsyn med elektriske anlegg, både i forhold til industri, forretning og private boliger.

For elektrisk tilsyn i private boliger, er det slik at en autorisert el-virksomhet kan gjennomføre en tilsyn av det elektriske anlegget på vegne av DLE. Da er det som oftest en autorisert el-installatør som tar gjennomgangen i boligen din.

Vanlige spørsmål:

Hvor mye koster et besøk fra el-tilsynet?

En obligatorisk kontroll fra DLE er gratis da utgiftene dekkes av nettleien din.

Kan man nekte el-tilsyn?

Du kan nekte å la kontrollørene gjøre jobben sin, men da er det stor mulighet for at de skrur av strømmen. Hvis du ønsker å beholde strømmen, kan du altså ikke nekte el-tilsyn fra DLE.

Kan el-tilsynet stenge strømmen min?

Strømmen kan stenges dersom du ikke retter opp feil eller mangler som DLE har pålagt deg å rette opp. Før strømmen stenges må det imidlertid sendes ut skriftlig varsel om at strømmen kuttes hvis ikke kravet oppfylles.

Hvis du mener det ikke er forankring i loven for å stenge strømmen i ditt tilfelle kan du klage til Elklagenemda.

Normalt sett kan strømmen ikke kuttes i de tilfeller der det er fare for liv og helse. Det vil vanligvis si dersom det er veldig kaldt ute. Frem til en eventuell klage behandles skal vanligvis strømmen slås på igjen til klagen er behandlet. Unntaket er dersom klagen åpenbart er skrevet for å drøye ut tiden.

Hva er en pålagt el-kontroll?

En pålagt el-kontroll kalles gjerne «el-tilsyn». Det kan gjelde bedrifter, offentlige kontorer eller privathjem. Ved obligatorisk el-tilsyn i boligen din kommer DLE, eller deres representanter, hjem til deg for å kontrollere tilstanden til det elektriske anlegget. Dersom vesentlige feil eller mangler finnes, får du en rapport, og du blir gitt en frist til å utbedre. Dersom utbedringen ikke gjennomføres, kan strømmen stenges i boligen din.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elekriker