Les mer om innholdet til elektrikeren

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Hva er GFCI til stikkontakt?

Til baderom (våtrom) og utearealer stilles det strengere krav til jording enn i en del andre rom i boligen i henhold til NEK 400:2022. I Norge er det påbudt med jordfeilbryter (GFCI-bryter) i sikringsskapet uansett hvilke rom den elektriske kursen skal brukes til. I tillegg kan det være lurt med en såkalt GFCI-beskyttelse på individuelle kontaktpunkt der det er fare for vannsøl. En GFCI-stikkontakt har innebygd jordfeilbryter, og vil på den måten beskytte mennesker mot farlig elektrisk støt. I denne artikkelen skal vi blant annet se på hva GFCI-standarden innebærer, hva som er forskjellen på en GFCI-bryter, og en GFCI-beholder, eller GFCI-stikkontakt som det også kalles. I tillegg tar vi opp mange andre relevante spørsmål i forbindelse med denne sikkerhetsforanstaltningen.

På vår hjemmeside kan du lese mer om regler og retningslinjer for våtrom på generelt grunnlag.

H2: Definisjon på GFCI

En jordfeilkretsbryter (GFCI), også kjent som en jordfeilbryter (RCD) i Europa og noen andre land, er en elektrisk sikkerhetsanordning som avbryter en elektrisk krets når den oppdager at strømmen som flyter gjennom kretsen ikke er balansert. GFCI står for "ground fault circuit interrupters".


Hvordan fungerer GFCI-teknologien?

GFCI effektbrytere fungerer ved å overvåke forskjellen mellom strømmen som flyter gjennom den "varme" (ujordede) lederen og den "nøytrale" (jordede) lederen. Hvis det er en forskjell på mer enn 4-5 milliampere, vil GFCI-bryteren utløses.

Altså: Hvis det kommer mer strøm tilbake til panelet enn det som går ut, slik at det er en ubalanse, løsner bryteren så strømmen ikke kan passere. Teknologien brukes i kretser på 120-240 volt, og er påkrevd i alle boligens elektriske kurser. Du kan lese mer om jordingssystemer og hvordan de fungerer i vår tidligere artikkel for mer grunnleggende informasjon om hva hvordan jording fungerer.


H2: Hva er forskjellen mellom en GFCI-bryter og en GFCI-beholder?

Det finnes to forskjellige måter å implementere GFCI på; gjennom sikringsskapet eller direkte på stikkontakten. La oss sammenligne de to litt mer i detalj.

En GFCI-bryter er en påbudt ekstra sikkerhet installert i sikringsskapet. Et annet navn er jordfeilbryter (påbudt fra 2002 ved nybygg eller totalrenovasjon). Den gir beskyttelse mot elektrisk støt ved å lukke kretsen når den oppdager en ubalanse i den elektriske strømgjennomgangen.

En GFCI-beholder, derimot, er en stikkontakt med en innebygd GFCI-enhet. Noen kaller dette også for en GFCI-stikkontakt. Den har en rød eller hvit reset-knapp. Den kan brukes som en ekstra beskyttelse på steder hvor det er fare for at vann kommer i kontakt med elektriske apparater/kontaktpunkt, f.eks. på bad, andre våtrom og uteområder.

H2: Hvem trenger GFCI?

Generelt skal alle nyinstallasjoner og renoveringer av elektriske installasjoner i boliger ha GFCI-brytere (i sikringsskapet) i henhold til Norsk elektronisk komite (NEK).

GFCI-beholder gir økt sikkerhet i våte og fuktige omgivelser ved å beskytte mot farlige elektriske støt om den innebygde jordingen av en eller annen grunn ikke skulle slå ut. De kan også bidra til å forhindre brann forårsaket av elektriske feil. I tillegg kan GFCI-beholdere gi trygghet når du vet at hjemmet ditt overholder de nyeste sikkerhetsstandardene.

Hvis du bor i et gammelt hus som ikke er jordet, kan det være lurt å installere en GFCI på stikkontakter både på bad, ute og kjøkken, spesielt hvis det oppstår jordfeil ofte. Dette vil gi ekstra beskyttelse både for mennesker og elektriske apparater som brukes. Om du vil ha mer informasjon om krav til stikkontakter på bad, anbefaler vi denne artikkelen.


H2: Når kreves GFCI?

Som vi nevnte tidligere er GFCI effektbrytere (jordfeilbryter) nå påbudt ved alle nyinstallasjoner og renoveringer av elektriske installasjoner. Den plasseres da i sikringsskapet. For mer detaljer om jordfeilbryter og hvordan denne testes kan du lese vår tidligere artikkel.

I tillegg er det krav om å bruke GFCI-beholder ved individuelle kontaktpunkter på bad og uteområder der det er forventat at man til stadighet kommer i kontakt med vann. Disse har innebygget jordfeilbryter.


H3: Hvordan installere en GFCI-kretsbryter?

En GFCI-bryter er ikke lov å installere selv med mindre man er elektroinstallatør med nødvendig autorisasjon. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss i Din Elektriker før setter i gang med noe arbeid.

Dette er trinnene vi gjennomfører for å installere en GFCI-beholder:

1) Slå av strømmen til kretsen du jobber med i sikringsskapet!

2) Fjern dekselet fra stikkontakten.

3) Finn riktig krets og identifiser de svarte (varme) og hvite (nøytrale) ledningene.

4) Koble den svarte (varme) ledningen til GFCI-bryterens "LINE"-terminal.

5) Koble den hvite (nøytrale) ledningen til "LOAD"-terminalen på GFCI-beholderen.

6) Sett på plass dekselet og slå på strømmen til kretsen.

7) Test GFCI-bryteren ved å trykke på "TEST"-knappen. Bryteren må utløse og kutte strømmen til kretsen. Bryteren bør i tillegg testes ved jevne mellomrom etter installasjon. Hvis bryteren ikke kutter strømmen, må du kontakt en kvalifisert elektriker.


FAQ

H3: Hvor ofte bør GFCI-enheter testes?

GFCI-enheter bør testes regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal. Det anbefales at de testes minst en gang i måneden.

H3: Er GFCI-beholdere nødvendig i alle våtrom?

Nei, GFCI-brytere er ikke påkrevd i alle våtrom. Men de er påkrevd i våtrom hvor det er fare for elektrisk støt på grunn av regelmessig vannsprut, f.eks. på utvalgte kontaktpunkt på bad og uteområder.

H3: Når ble GFCI-standarden introdusert i Norge?

GFCI-standarden ble innført i Norge i 2006.

Hvordan tester du en GFCI-stikkontakt?

Du kan kjøpe en uttakstester som inkluderer en GFCI-testfunksjon. Du kobler den til og trykker deretter på testknappen for å bekrefte at GFCI utløser som den skal.

Finn en dyktig elektriker når du trenger det

Din elektriker er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede elektrikere - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring elektrikeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Finn en elekriker